Veľmi zaujímavý rozhovor s uznávanou slovenskou psychiatričkou a psychoterapeutkou MUDr. Natáliou Kaščákovou, PhD. na tému PRIBERENIE a POSTTRAUMATICKÁ PORUCHA priniesol magazín Zdravie z nášho vydavateľstva. Určite si ho prečítajte...

psychiatrička a psychoterapeutka MUDr. Natália Kaščáková, PhD.
psychiatrička a psychoterapeutka MUDr. Natália Kaščáková, PhD.
Zdroj: Nina Skalík

V abstrakte svojej štúdie vedci o PTSP dokonca hovoria ako o „kľúčovom“ faktore obezity. Naozaj takto úzko súvisia?

Traumatický stres vplýva na reguláciu telesných pochodov viacerými spôsobmi. Jednak sa pri ňom zvýšene aktivuje sympatiková odpoveď, čiže zvýši sa krvný tlak a pulz cez vyplavenie noradrenalínu. Zvýšene sa aktivuje aj neuroendokrinná os, teda hypotalamus, hypofýza, nadobličky. Vyplavuje sa viac kortizolu a cez jeho vystúpenú hladinu dochádza k poruchám metabolizmu a k sklonom k priberaniu. Psychický stres teda priamo ovplyvňuje telesné pochody. Ďalší mechanizmus spočíva v tom, že psychická nepohoda môže spôsobovať emocionálne prejedanie.

Aký druh stresu môže až takto zasiahnuť biologické procesy? Zrejme nestačí, ak ráno nestihnem autobus...

PTSP nadväzuje na nejakú zaťažujúcu alebo potenciálne traumatizujúcu udalosť. Môže ísť o zážitky vystavenia sa skutočnej alebo hroziacej smrti, vážnemu zraneniu alebo sexuálnemu násiliu. Alebo o opakované traumatizujúce udalosti, ktoré človek zažíva v detskom alebo adolescentnom veku. Tie potom niekedy vedú k takzvanej komplexnej PTSP. Ako ukazujú viaceré dlhodobé aj prierezové štúdie, medzi PTSP a obezitou je výrazná spojitosť.

Ako zistím, že PTSP mám?

Objavuje sa viacero príznakov – flashbacky, vnucujúce sa opakované myšlienky na traumatické udalosti, náhle spomienky, živé obrazy. Alebo zrazu počujete zvuky, obrazy súvisiace s udalosťou, s čím ide ruka v ruke veľký nepokoj, búšenie srdca, zvýšenie tlaku, potenie. Alebo sa vyhýbate situáciám, ktoré by mohli spúšťať tieto nepríjemné spomienky, čo môže znamenať výrazné obmedzenie celkového fungovania. Ďalším príznakom je celková zvýšená rozrušenosť, ostražitosť. V prípade komplexnej PTSP sa k týmto symptómom pridáva ešte znížené sebahodnotenie, problémy s emočnou sebareguláciou, s upokojovaním sa, zlyhávanie vo vzťahoch.

Uvedomuje si človek traumu, alebo ho k vám privedú skôr tieto symptómy a pôvod v traume odhalíte neskôr?

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane >>>