Dobrý tip cukrárky Veroniky Kollárovej: Rožteky z bratislavského cesta vydržia fit 4-6 týždňov. Na vianočný stôl ich pokojne upečte už počas adventu.

Príbeh dobrého cesta

O bratislavských rožkoch je prvýkrát písané v knihe Cechu prešporských cukrárov z roku 1599. Podľa záznamu sa počas Veľkej noci rozhodlo, že bajgle (vtedajší názov pre bratislavské rožky) budú piecť všetci pekári, ktorí vyrábajú praclíky… A tak sa slávne rožky neskôr dostali aj na cisársky dvor vo Viedni, rytierom rádu Františka Jozefa ich pekári dokonca zasielali poštou do Budapešti, Trnavy či Ostrihomu. Dnes je bratislavský rožok chránený známkou EÚ ako naša zaručená tradičná špecialita!

V recepte na ďašej strane si určite všimnite akú "povinnú" ingredienciu doň dáva cukrárka Veronika Kollárová aby sa vám podarilo naozaj vynikajúco. >>